Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju

Globalna ekonomija se već nekoliko godina nalazi pred složenim problemima na koje savremena teorija i praksa još uvijek ne nude zadovoqavajuća rješenja, a postoje realni izgledi da će se ovi problemi i dalee uslo`wavati. U takvim okolnostima postavqa se pitawe da li su ekonomije na{eg regiona, koje su u svjetskim razmjerama male ekonomije, žrtve globalne finansijske i ekonomske krize ili pak svoje neuspjehe treba da pripiću nedostatku proaktivne industrijske politike. 

Povećanje bruto domaćeg proizvoda je osnovni cilj svake nacionalne privrede, a njegovom rastu u najvećoj mjeri doprinosi rast industrijske proizvodwe. Stavovi vodećih ekonomista od samita u Davosu pa do regionalnih skupova, kao što su simpozijumi u Portoro`u i na Kopaoniku, idu u pravcu da je rješenje potrebno tražiti u revitalizaciji lokalnih industrija, povećanju njihove produktivnosti, rentabilnosti i međunarodne konkurentnosti. 


Konferencije

Pretraga događaja