IV Kongres nefrologa BIH sa medjunarodnim ucescem

IV Kongres nefrologa BiH sa međunarodnim učešćem će se održati u Sarajevu od 22 - 25. aprila 2015. godine, s tim što će od 22 - 24. aprila biti dani Kongresa, a 25. aprila 2015. godine CME kurs na temu koja će se naknadno odrediti.


Konferencije

Pretraga događaja