https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com - naučni skupovi, radovi, autori...

Znanstveno-stručni skup sa međunarodnim sudjelovanjem Menadžment

Rok za prijavu apstrakta je istekao. Ukoliko ste ranije poslali apstrakt, integralni rad možete objaviti nakon prijave na sistem (opcija moji radovi). Ili kontaktirajte organizatore ili kontakt osobu.

Važni datumi

Rok za dostavljanje apstrakta
01.03.2014. 00:00

Rok za dostavljanje radova
15.04.2014. 00:00

Rok za prijavu učešća
01.05.2014. 00:00

Početak konferencije
06.12.2014. 00:00

 

Kontakt osoba

Zlatko Barilović

Telefon

Adresa e-pošte
management2014@vspu.hr

Znanstveno-stručni skup ...

https://www.high-endrolex.com/10