Optimalno istraživanje i održivo korišćenje geoloških resursa

Rok za prijavu apstrakta je istekao. Ukoliko ste ranije poslali apstrakt, integralni rad možete objaviti nakon prijave na sistem (opcija moji radovi). Ili kontaktirajte organizatore ili kontakt osobu.

Važni datumi

Rok za dostavljanje apstrakta
15.03.2014. 22:00

Rok za dostavljanje radova
15.05.2014. 23:00

Rok za prijavu učešća
12.03.2014. 17:00

Početak konferencije
22.05.2014. 11:00

 

Kontakt osoba

Dr Tivadar Gaudenji, Boško Jevtović

Telefon
+381.11.3219103

Adresa e-pošte
office@sgd.rs, gorgf@rgf.bg.ac.rs