Mlada Bosna i ideja nacionalnog oslobođenja

Rok za prijavu apstrakta je istekao. Ukoliko ste ranije poslali apstrakt, integralni rad možete objaviti nakon prijave na sistem (opcija moji radovi). Ili kontaktirajte organizatore ili kontakt osobu.

Važni datumi

Rok za dostavljanje apstrakta
25.04.2014. 23:00

Rok za dostavljanje radova
16.05.2014. 23:00

Rok za prijavu učešća
18.04.2014. 22:00

Početak konferencije
19.05.2014. 10:00

Organizatori

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci

Telefon
+387 51 304011

Faks
+387 51 304011

Adresa e-pošte
zeljooo93@hotmail.com

Vlada Republike Srpske

Telefon
00 387 51 339102

Faks
00 387 51 339119

Adresa e-pošte
generalnisekretar@vladars.net

Univerzitet u Banjoj Luci

Telefon
+387 51 321171

Faks
+387 51 315694

Adresa e-pošte
stes@unibl.org

Institut za savremenu istoriju

Telefon
+381 11 3398806

Faks
+381 11 3398362

Adresa e-pošte
office@isi.co.rs

 

Kontakt osoba

Aleksandar Vranješ

Telefon
+387 66 704 916

Adresa e-pošte
a.vranjes@fpnbl.org