The International Conference on Artificial Intelligence and Pattern Recognition

Rok za prijavu apstrakta je istekao. Ukoliko ste ranije poslali apstrakt, integralni rad možete objaviti nakon prijave na sistem (opcija moji radovi). Ili kontaktirajte organizatore ili kontakt osobu.

Važni datumi

Rok za dostavljanje apstrakta
25.10.2014. 00:00

Rok za dostavljanje radova
07.11.2014. 00:00

Rok za prijavu učešća
27.11.2014. 00:00

Početak konferencije
17.11.2014. 00:00

 

Kontakt osoba

Natalie Walker

Telefon

Adresa e-pošte
csc2014@sdiwc.net