Prof. dr Mladen Todic


Vojvode Stepe Stepanovica 71
78000 Banja Luka
Republic of Srpska , Bosnia and Herzegovina
Poslovni telefon: +387(0)51 433 095
Adresa e-pošte: mladentodic@unibl.rs
Radno mjesto: Profesor

Pošalji privatnu poruku

Want to organize meeting with this participant?


Bibliografski podaci

Polje istraživanja:

Konstrukcija mašina i uređaja, 

Tehnologija mašinogranje, 

Sistemi i uređaji zaštite na mašinama, 

Eksperimentalna mjerenja napona na nosećim konstrukcijama mašina i uređaja digitalnim mjernim lancima.

Obrazovanje/stručna sprema:

Mašinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 1980, dip. inž. mašinstva

Mašinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 1992, magistar tehničkih nauka

Mašinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2006, doktor tehničkih nauka

Publikacije:

Ima 55 naučna i stručna rada objevljena u zbornicima sa konferencija, 

4 rada u časopisima, 

koautor 5 knjiga.

Datum izmjene: 27.06.2016.

Radovi na sistemu eKonferencije.com


Naučno-istraživački rezultati

Radovi
1. Deformation zones at two-layer bending composites

Prof. dr Mladen Todic, Mašinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
dr Ostoja Miletic, Univerzitet u Banjoj Luci::Vojvode Petra Bojovića 1A, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. KALIBRACIONO ISPITIVANJE RADA I NELINEARNE KRUTOSTI VUČNIH I ODBOJNIH NAPRAVA ŠINSKIH VOZILA

Prof. dr Mladen Todic, Mašinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
mr Drago Blagojevic, Banjaluka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
Valentina Golubovic Bugarski, Mašinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
mr Radovan Cvijic, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. OBRADNI SISTEMI ZA DEFORMISANJE

Prof. dr Mladen Todic, Mašinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
prof Ostoja Miletić, Mašinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Mladen Todic

Pretraži autore