TECHNOBANK

ČETRNAESTA Konferencija i Izložba: TECHNOBANK 2014 BANKARSKE TEHNOLOGIJE

Kratki naziv: TECHNOBANK 2014

Technobank je "mesto okupljanja" banaka i izlagača iz regiona, koja služi kao platfoma za razmenu informacija o novim trendovima iz bankarske industrije. Teme koje konferencija obrađuje uvek se tiču budućnosti načina plaćanja i evolucije bankarske industrije i njenog uticaja na lokalna tržišta.
-
Tip Konferencija
Karakter skupa Nacionalni sa međunarodnim učešćem
Naučna oblast Društvene nauke
Tematske oblasti Business Continuity Management (BCM) - Business
Rešenja protiv krađe identiteta
HR – Human Resource
Savremene ICT bankarske infrastrukture
Novosti u tehnologijama plaćanja i operacija
Fizička i tehnička bezbednost u bankarskom okruženju –nova rešenja
Osiguravajuća društva i novi vidovi osiguranja
Business Intelligence (BI) i Management Information Systems (MIS)
Novi aspekti home banking i e-banking sistema
Kreditni biroi
Druga inovativna bankarska rešenja i primeri najbolje prakse
"Digital Banking"
"Direct Banking"
Nove vizije identifikacije i autentifikacije korisnika banaka – moguće korišćenje biometrijskih tehnika
Standardizacija sistema bezbednosti u bankarskim operacijama (ISO/IEC 27001:2005)
Continuity Planning (BCP) i Disaster Recovery (DR)
Upravljanje poslovnim procesima
Računarstvo u oblacima (Cloud Computing)
Društvene mreže
Društvene mreže
Mobilna telefonija četvrte generacije
Mobline aplikacije u poslovanju
Upravljanje rizicima i naplata potraživanja
Identity and Access Management sistemi
Customer Relationship Management (CRM) i Contact Center (CC) tehnologije
Digitalno arhiviranje i sistemi upravljanja dokumentacijom
ICT bezbednosni aspekti u bankama
"Regulatory Issues in Payment Technology Sector"
Jezici English,
Podrazumjevani jezik English

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Rok za dostavljanje apstrakta 17.03.2014.
Rok za prijavu učešća 31.03.2014.
Početak konferencije 09.04.2014.
Završetak konferencije 10.04.2014.

Kontakti

Kontakt osoba ASIT organizacion odbor
Kontakt telefon +381 11 744 31 40
Adresa e-pošte office@technobank.rs
Kontakt sajt technobank.rs
Prezentacija konferencije technobank.ekonferencije.com


Add to Calendar 09/04/2014 10/04/2014 TECHNOBANK 2014 confOrganiser.com 01/01/2015