International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD)

Nema

Kratki naziv: Nema

Nema
-
Tip Konferencija
Karakter skupa Međunarodni
Naučna oblast Prirodne nauke
Jezici English,
Podrazumjevani jezik English

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Rok za dostavljanje apstrakta 23.02.2016.
Rok za prijavu učešća 15.05.2016.
Početak konferencije 23.05.2016.
Završetak konferencije 27.05.2016.

Kontakti

Kontakt osoba -
Kontakt telefon -
Adresa e-pošte -
Kontakt sajt -
Prezentacija konferencije wwwradconferenceorg.ekonferencije.com


Add to Calendar 23/05/2016 27/05/2016 Nema confOrganiser.com 01/01/2015