Naučna konferencija ZNANjEM DO ZDRAVLjA

Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.

Kratki naziv: SANUS 2022.

Lokacija: , Prijedor, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.

Zadovoljstvo nam je da najavimo održavanje Međunarodne naučne konferencije „Znanjem do zdravlja – SANUS 2022.“ koja će biti održana 03. i 04. juna 2022. godine u Prijedoru, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina. Konferencija pruža priliku naučnim radnicima i zdravstvenim profesionalcima da predstave vlastita saznanja i razmijene informacije o aktuelnostima i novitetima u oblasti zdravstvenih i srodnih nauka.

Cilj Konferencije je da akademskoj, naučnoj, stručnoj i široj javnosti predstavi rezultate naučnog i stručnog rada domaćih i međunarodnih stručnjaka i na taj način omogući bolji prenos naučnih i stručnih informacija u oblasti zaštite zdravlja i liječenja stanovništva.

Konferencija i mjesto održavanja pružaju odličnu priliku proizvođačima i distributerima opreme za zdravstvene institucije i laboratorije da učestvuju kao sponzori i predstave svoje proizvode kroz prigodnu izložbu.

Glavne teme skupa

Konferencija će biti organizovana kroz plenarna predavanja, rad u sekcijama i poster prezentacije, a baviće se različitim temama koje se odnose na sve aspekte zaštite zdravlja i liječenja stanovništva. U nastavku je dat pregled tematskih jedinica iz oblasti koje će biti predmet  razgovora tokom Konferencije.

 • Izazovi menadžmenta u sestrinstvu za vrijeme pandemije KOVID-19
 • Uloga medicinske sestre za vrijeme pandemije KOVID-19
 • Razvoj i budućnost sestrinstva u Republici Srpskoj i zemljama okruženja
 • Post-covid rehabilitacija
 • Fizioterapija u neurologiji
 • Fizioterapija u pedijatriji
 • Fizioterapija u sportu
 • Kardiorespiratorna fizioterapija
 • Fizioterapija u gerijatriji
 • Fizioterapija u ortopediji
 • Radna terapija u ustanovama zdravstvene zaštite
 • Radna terapija u ustanovama socijalne zaštite
 • Radna terapija u vaspitno-obrazovnim ustanovama
 • Radna terapija i mentalno zdravlje
 • Teorijski modeli u radnoterapijskoj praksi
 • Metode procjene u radnoj terapiji
 • Savremeni pristupi u radnoterapijskoj intervenciji
 • Asistivne tehnologije
 • Specifičnosti radnoterapijskog procesa u radu sa djecom i omladinom
 • Specifičnosti radnoterapijskog procesa u radu sa gerijatrijskom populacijom
 • Ishrana i nutritivna terapija
 • Hrana i zdravlje ljudi
 • Bezbjednost i kvalitet hrane
 • Analiza rizika
 • Potrošači (ponašanje, preferencije, itd.)
 • Fiziologija ishrane
 • Zdravlje i epidemiologija ishrane
 • Javno zdravlje i ishrana
 • Ishrana i hronične bolesti
 • Ishrana sportista
 • Dezinfekcija i sanitacija 
 • Savremeni materijali i zdravstvena zaštita
 • Upravljanje otpadom
 • Uticaj klimatskih promjena na zdravlje
 • Metode analize: mikrobiološke, hemijske, biohemijske i senzorne,
 • Genomika i genetika
 • Pametni prenosivi i personalizovani sistemi analize
 • Informacione tehnologije u laboratorijama
 • Javno zdravlje stanovništva
 • Prevencija i zdravlje
 • Zdravo starenje
 • Propisi u oblasti zdravstvenih nauka
 • Standardi i normativi u oblasti zdravstvenih nauka
 • Nastava tokom pandemije KOVID-19
 • Inovacije u nastavi za studente zdravstvenih nauka
 • Međunarodni programi i projekti
 • Slobodne teme

Pozivaju se naučno-istraživački radnici i zdravstveni profesionalci da prijave sažetke svojih originalnih radova, preglednih radova, sistemskih pregleda ili stručnih radova, o bilo kojoj od navedenih tema. Organizacioni odbor će razmotriti sažetke i napraviti raspored radova za usmeno izlaganje ili poster prezentaciju u toku prvog ili drugog dana konferencije.

U toku Konferencije održaće se pet stručnih skupova:  Savremeni pristupi u zdravstvenoj njezi, Savremeni pristupi u fizioterapiji,  Savremeni pristupi u radnoj terapiji, Savremeni pristup u sanitarnom inženjerstvu, Savremeni pristup u medicinsko-laboratorijskom inženjerstvu i Studentska naučna konferencija

 

TROŠKOVI KOTIZACIJE

KotizacijaRana kotizacija (prije 15.04.2022.)Kasna kotizacija (poslije 16.04.2022.)
Puna kotizacija 70 KM 100 KM
Kotizacija za studente 30 KM 30 KM
Kotizacija za članove Udruženja fizioterapeuta RS, Udruženje medicinskih sestara, Udruženje radnih terapeuta u BiH 35 KM 50 KM
Tip Konferencija
Karakter skupa Međunarodni
Naučna oblast Medicinske nauke
    Medicina
Tematske oblasti Savremeni pristupi u zdravstvenoj njezi
Savremeni pristupi u fizioterapiji
Savremeni pristupi u radnoj terapiji
Savremeni pristup u sanitarnom inženjerstvu
Savremeni pristup u medicinsko-laboratorijskom inženjerstvu
Studentska naučna konferencija
Jezici English, Serbian, Serbian-Latin,
Podrazumjevani jezik Serbian

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Rok za dostavljanje apstrakta 30.03.2022.
Obavještenje o prihvatanju apstrakta 15.04.2022.
Rok za prijavu učešća 25.05.2022.
Početak konferencije 03.06.2022.
Završetak konferencije 04.06.2022.

Kontakti

Kontakt osoba -
Kontakt telefon +387 52 242 380
Adresa e-pošte znanjemdozdravljapd@gmail.com
Kontakt sajt www.vmspd.com
Prezentacija konferencije sanus.ekonferencije.com


Add to Calendar 03/06/2022 04/06/2022 SANUS 2022. confOrganiser.com 01/01/2015