BUSINESS INTERNATIONAL SUMMIT

6. Međunarodna naučna konferencija o turizmu BIST 2017

Kratki naziv BIST 2017
Lokacija ....
Kraljevo
Serbia
BIST 2017 međunarodna naučna konferencija ima za cilj da kroz razmenu naučnih i praktičnih iskustava, promoviše održivi turizam koji za sobom povlači ekonomski i socijalni razvoj, bez negativnih uticaja na životnu sredinu, u kojoj se razvija uz mogućnost da se isti (ili još bolji) uslovi ostave (održe) za buduće generacije.

CILj je da se kroz četiri programske celine, multidisciplinarnim pristupom na jedinstven način predstave biznis, tradicionalne, naučne, kulturne, istorijske i ljudske vrednosti, kao i nove mogućnosti i ideje za poslovanje:

  1. Međunarodna naučna konferencija o Turizmu - BIST 2017,
  2. GEGULA sajam turizma, hrane i pića,
  3. Nacionalno takmičenje za najbolju rakiju i vino - KUP VRNjAČKE BANjE 2017, i
  4. GRAND PRIX BUSINESS SUMMITA 2017.

Tri sajamska dana u Vrnjačkoj Banji obuhvatiće naučne konferencije, prezentacije i promocije brendova, strateška poznanstva i šanse za saradnju, uz zanimljive izložbe, koncerte, plesne nastupe...!!

INFORMACIJE ZA AUTORE: Mole se autori da radove predaju u elektronskom obliku na srpskom i/ili engleskom jeziku (ne više od tri rada po autoru). Prihvaćeni radovi će biti uključeni u Zbornik radova BIST 2017 (ISBN referenca). Zvanični jezici Konferencije su srpski i engleski. Ako se rad piše na srpskom, potrebno je napisati naslov, imena autora, titule, adrese, mailove, apstrakt i ključne reči i na engleskom jeziku. Ako je rad na engleskom, potrebno je napisati naslov, apstrakt i ključne reči i na srpskom jeziku. U obe varijante uvek se prvo piše naslov, apstrakt i ključne reči na engleskom.

Dužina rada: ............................... do 8 strana, A4 format

Margine: ....................................... Sve margine 2 cm.

Font: .............................................. Times New Roman

Naslov rada: ................................. Velika slova 14 pt Bold

Naslov poglavlja: ...................... Velika slova 11 pt Bold

Podnaslovi: .................................. Mala slova, 11 pt Bold

Tekst rada: ................................... Mala slova 10 pt

Apstrakt: ....................................... 9 pt Italic, max. 8 redova

Ključne reči: ................................. 9 pt Italic, max. 5 ključnih reči

Prored između redova: ........... Jednostruki prored (Single line spacing), Justified

Konačnu verziju rada poslati na sledeću e-mail adresu: helgakv@mts. rs, zajedno sa predlogom najmanje 2 recezenta iz oblasti, sa informacijama o njihovim titulama, zaposlenju i mejl adresama.

 

 

Tip Konferencija
Karakter skupa Međunarodni
Naučna oblast Umetnost i kultura
Tematske oblasti Upravljanje ljudskim resursima u turizmu
Kongresni turizam
Lovni i ribolovni turizam
Zdravstveni turizam
Ekološki turizam
Arheologija i turizam
Kulturni turizam
Doprinos turizma održivom razvoju
Pozitivna svetska praksa
Regionalni turizam
Turizam i životna sredina
Sociološki aspekti
Pravni aspekti
Verski turizam
Sportski turizam
Vinski turizam i ostali specifični oblici
Statistika i matematika kao analitička podrška
Istraživanja i konsalting u turizmu
Principi Opšteg etičkog kodeksa u turizmu
Prirodni resursi turističkog razvoja
Turizam i saobraćaj
Turizam i istorija
Turizam i terorizam
Svetska turistička organizacija
UN i razvoj turizma
Turizam u Srbiji i regionu u kontekstu Evrointegracija
Pristupni fondovi
Ekonomija turizma
Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja
Turizam i preduzetništvo
Održivo upravljanje i obrazovanje o zelenom turizmu
E-turizam i socijalni mediji
Razvoj pametnih gradova i lokalnih zajednica
Održivost lokalnih zajednica kroz turizam
Finansijska održivost zaštićenih područja i uloga ekoturizma
Smanjenje siromaštva putem održivih razvojnih projekata
Javno-privatno partnerstvo i saradnja kroz programe društveno odgovornog poslovanja
Organska proizvodnja i biodiverzitet
Održiva proizvodnja i potrošnja
Poljoprivreda i održivi turizam
Turizam kao istrument razvoja
Indikatori održivog razvoja i turizma
Ekonomski stimulansi
Zaštita prirode u konceptu razvoja turizma i tematski parkovi
Upravljanje destinacijom, brendiranje i marketing
IT kao podrška upravljanju u turizmu
Održivi dizajn u turizmu
Energetski efikasna gradnja turističkih objekata
Održivi građevinski materijali za održive turističke objekte
Arhitektura turističkih objekata
Prostorno planiranje i turizam
Održivi i odgovorni turizam
Turizam i hotelijerstvo
Održiva izgradnja etno centara
Zeleni marketing i menadžment
Strana ulaganja
Tehnologije obnovljivih energetskih resursa u turizmu
Strategije u turizmu i društvene promene
Jezici English, Serbian,
Podrazumjevani jezik Serbian

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Rok za dostavljanje apstrakta 10.04.2017.
Obavještenje o prihvatanju apstrakta 25.04.2017.
Rok za prijavu učešća 15.06.2017.
Početak konferencije 23.06.2017.
Završetak konferencije 25.06.2017.

Kontakti

Kontakt osoba Milan Jovičić
Kontakt telefon +381 63 608 346
Adresa e-pošte helgakv@mts.rs
Kontakt sajt www.gegula.rs
Prezentacija konferencije bist.ekonferencije.com


Add to Calendar 23/06/2017 25/06/2017 BIST 2017 confOrganiser.com 01/01/2015