Biomedicinska informatika

Biomedicinska informatika 2022

Kratki naziv: Biomedicinska informatika 2022

Lokacija: Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
Biomedicinska informatika 2022

Biomedicinska informatika 2022 - primjer OnLine prijave apstrakata i rada za konferenciju

Tip Konferencija
Karakter skupa Nacionalni sa međunarodnim učešćem
Naučna oblast Medicinske nauke
    Medicina
    Biomedicina
    Stomatologija
    Farmacija
Tematske oblasti Medicina
Stomatologija
Zdravstvena njega
farmacija
Biomedecina
Jezici English, Serbian,
Podrazumjevani jezik Serbian

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Rok za dostavljanje apstrakta 01.12.2021.
Obavještenje o prihvatanju apstrakta 07.12.2021.
Rok za prijavu učešća 31.12.2021.
Početak konferencije 27.01.2022.
Završetak konferencije 29.01.2022.

Kontakti

Kontakt osoba prof. dr Ljubiša Preradović
Kontakt telefon 051 234 100
Adresa e-pošte ljubisa.preradovic@med.unibl.org
Kontakt sajt -
Prezentacija konferencije biomedicinskainformatika.ekonferencije.com


Add to Calendar 27/01/2022 29/01/2022 Biomedicinska informatika 2022 confOrganiser.com 01/01/2015