Savremeni materijali

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali

Kratki naziv Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
Lokacija Academy of Science and Art of Republika Srpska - Anurs
Banja Luka
Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
-
Tip Konferencija
Karakter skupa Međunarodni
Naučna oblast Biotehnološke nauke
Medicinske nauke
    Medicina
    Biomedicina
    Stomatologija
    Farmacija
Prirodne nauke
    Biofizika
    Biologija
    Fizika
    Hemija
Tehničke nauke
    Elektrotehnika
    Mašinstvo
    Metalurgija
    Inženjering
    Zaštita životne sredine
Tematske oblasti SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja
SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina
SIMPOZIJUM C - Voda
Jezici English, Serbian,
Podrazumjevani jezik English

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Rok za dostavljanje apstrakta 17.06.2019.
Obavještenje o prihvatanju apstrakta 01.07.2019.
Rok za prijavu učešća 08.08.2019.
Početak konferencije 01.09.2019.
Završetak konferencije 02.09.2019.
Promocija zbornika radova 20.08.2019.

Kontakti

Kontakt osoba Darko Divnić
Kontakt telefon 051333720
Adresa e-pošte divnic@gmail.com
Kontakt sajt -
Prezentacija konferencije contemporarymaterials.ekonferencije.com


Add to Calendar 01/09/2019 02/09/2019 Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali confOrganiser.com 01/01/2015