https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com:: Contemporary Materials 2024 - Savremeni Materijali

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „CONTEMPORARY MATERIALS 2024“

Contemporary Materials 2024 - Savremeni Materijali

Kratki naziv: Contemporary Materials 2024 - Savremeni Materijali

Lokacija: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Contemporary Materials 2024 - Savremeni materijali

Odjeljenje prirodno-matematičkih nauka Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske organizuje, već tradicionalno, Sedamnaesti put MEĐUNARODNU NAUČNU KONFERENCIJU „SAVREMENI MATERIJALI“. Suorganizatori konferecije se Srpska akademija nauka i umetnosti (Srbija), Alma Mater Europaea i Tehnički univerzitet u Gabrovu (Bugarska)

Skupovi koji su održani prethodnih  godina izazvali su veliko interesovanje naučnostručne javnosti, i tako nas potakli i obavezali da naredni skupovi budu još bolje organizovani.

Cilj konferencije je sveobuhvatno i multidisciplinarno sagledavanje aktuelnosti u oblasti savremenih materijala i njihova primjena u nauci, tehnologiji i industriji.

Ove godine, u okviru plenarne i poster sesije, učešće će uzeti  eminentni naučnici i stručnjaci iz zemlje i inostranstva.

17. međunarodna naučna konferencija „Savremeni materijali“ će se održati 5. i 6. septembra 2024.

Rad na konferenciji odvijaće se u okviru tri simpozijuma, sa uvodnim predavanjima i poster prezentacijama.


SIMPOZIJUM ANauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

 • klasični, kvantni i nanopristupi čvrstom stanju materije
 • metali i legure
 • keramika, kompozitni materijali i polimeri
 • optički materijali
 • magnetni materijali
 • neorganski nanomaterijali
 • metode i instrumenti za karakterizaciju fluida
 • koloidni materijali
 • eko-materijali i eko-tehnologija

 SIMPOZIJUM BBiomaterijali i nanomedicina

 • biopolimeri
 • sintetički polimeri
 • metalni biomaterijali
 • keramički i staklasti biomaterijali
 • kompozitni biomaterijali
 • nanomaterijali i nanotehnologija u stomatologiji i farmaciji
 • bionanočestice, kvantne tačke u dijagnostici i terapiji
 • bionanosenzori i nanomedicina

SIMPOZIJUM CVoda

 • struktura vode
 • biološke vode i tečni kristali
 • akvaporini, ekstracelularne i intracelularne vode
 • metabolizam vode i uzročnici bolesti
 • isključivanje zone u vodi
 • spektroskopija vodom i akvafotomici
 • voda nanoslojeva i nanotečnosti
 • nanomedicina na vodenoj bazi

Sažetak rada i ključne riječi sa naznakom simpozijuma dostaviti najkasnije do 1. jula 2024.

Obavještenje o preliminarnom prihvatanju rada biće dostavljeno autoru/autorima do 15. jula 2024. 

Krajnji rok za dostavu kompletnog rada je 12. avgust 2024.

Autori rada koji do tog roka ne dostave kompletan rad, neće biti uključeni u program rada konferencije.

Program rada biće odštampan prije početka rada skupa i podijeljen učesnicima prilikom registracije.

Prihvaćeni radovi nakon recenziranja biće objavljeni u časopisu „Contemporary materials“ ili u zborniku radova.

Kotizacija za učešće na konferenciji je 100KM po radu. Troškove poreza, bankarske provizije i troškove pri inostranom plaćanju kotizacije snose učesnici konferencije.

KONFERENCIJA SAVREMENI MATERIJALI – UPLATA KOTIZACIJE

Uplata kotizacije unutar države vrši se na račun:

Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, NLB banka a.d. Banja Luka, broj računa: 562 – 099 – 80248809 - 16

Za uplatu iz inostranstva preuzmite instrukcije za plaćanje.

Pri uplati kotizacije obavezno naznačiti ID broj rada.

Krajnji rok za uplatu kotizacije je 24. avgust 2024.

 

 

 
Tip Konferencija
Karakter skupa Međunarodni
Naučna oblast Biotehnološke nauke
Medicinske nauke
    Medicina
    Biomedicina
    Stomatologija
    Farmacija
    Veterina
Prirodne nauke
    Biofizika
    Biologija
    Fizika
    Hemija
    Agronomija
    Nauka o zemlji
Informacione i komunikacione tehnologije
Tehničke nauke
    Arhitektura
    Građevinarstvo
    Mašinstvo
    Metalurgija
    Inženjering
    Zaštita životne sredine
Tematske oblasti SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja
SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina
SIMPOZIJUM C - Voda
Jezici English, Serbian,
Podrazumjevani jezik English

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Rok za dostavljanje apstrakta 01.07.2024.
Obavještenje o prihvatanju apstrakta 15.07.2024.
Rok za prijavu učešća 24.08.2024.
Početak konferencije 05.09.2024.
Završetak konferencije 06.09.2024.
Promocija zbornika radova 26.08.2024.

Kontakti

Kontakt osoba 2024-08-24 00:00:00
Kontakt telefon +38765569191
Adresa e-pošte divnic@gmail.com
Kontakt sajt -
Prezentacija konferencije contemporarymaterials.ekonferencije.com


Add to Calendar 05/09/2024 06/09/2024 Contemporary Materials 2024 - Savremeni Materijali confOrganiser.com 01/01/2015

https://www.high-endrolex.com/10