Informatika u biomedicini

Informatika u Biomedecini 2024

Kratki naziv: IuB 24

Lokacija: , Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

biomedecina 2024

..

Tip Konferencija
Karakter skupa Regionalni
Naučna oblast Medicinske nauke
    Medicina
    Biomedicina
    Stomatologija
    Farmacija
Tematske oblasti Medicina
Stomatologija
Zdravstvena njega
farmacija
Biomedicina
Jezici Serbian,
Podrazumjevani jezik Serbian

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Rok za dostavljanje apstrakta 12.04.2024.
Obavještenje o prihvatanju apstrakta 16.04.2024.
Rok za prijavu učešća 26.04.2024.
Početak konferencije 27.04.2024.
Završetak konferencije 28.04.2024.

Kontakti

Kontakt osoba -
Kontakt telefon prof. dr Ljubiša Preradović
Adresa e-pošte ljubisa.preradovic@med.unibl.org
Kontakt sajt -
Prezentacija konferencije informatikaubiomedicini.ekonferencije.com


Add to Calendar 27/04/2024 28/04/2024 IuB 24 confOrganiser.com 01/01/2015