https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com:: Informatika u Biomedecini 2024

Informatika u biomedicini

Informatika u Biomedecini 2024

Kratki naziv: IuB 24

Lokacija: , Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

biomedecina 2024

..

Tip Konferencija
Karakter skupa Regionalni
Naučna oblast Medicinske nauke
    Medicina
    Biomedicina
    Stomatologija
    Farmacija
Tematske oblasti Medicina
Stomatologija
Zdravstvena njega
farmacija
Biomedicina
Jezici Serbian,
Podrazumjevani jezik Serbian

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Rok za dostavljanje apstrakta 08.06.2024.
Obavještenje o prihvatanju apstrakta 08.06.2024.
Rok za prijavu učešća 13.06.2024.
Početak konferencije 15.06.2024.
Završetak konferencije 16.06.2024.

Kontakti

Kontakt osoba -
Kontakt telefon prof. dr Ljubiša Preradović
Adresa e-pošte ljubisa.preradovic@med.unibl.org
Kontakt sajt -
Prezentacija konferencije informatikaubiomedicini.ekonferencije.com


Add to Calendar 15/06/2024 16/06/2024 IuB 24 confOrganiser.com 01/01/2015

https://www.high-endrolex.com/10