https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com:: Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji 2015

Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji

Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji 2015

Kratki naziv: EEM 2015

Međunarodni Kongres, Tehnološki fakultet Zvornik

Vaš naučni doprinos (kratka predavanja, posteri i kompletni radovi)  koji  se  odnose  na  glavne  teme  Kongresa  su dobrodošli. Svi radovi će biti recenzirani od strane naučnog odbora.  Sažetci  podneseni  kongresu  biće  objavljeni  u Zborniku  sažetaka,  svi  prihvaćeni  radovi  biće  objavljeni  u integrisanom  obliku  u  Zborniku  radova.  

Tip Kongres
Karakter skupa Međunarodni
Naučna oblast Tehničke nauke
    Metalurgija
    Inženjering
Tematske oblasti Hemijsko i elektrohemijsko inženjerstvo
Menadžment u procesnoj industriji
Metalurgija
Korozija i zaštita materijala i termoenergetskih postrojenja
Tekstilno inženjerstvo
Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije
Organska hemijai tehnologija, polimeri
Neorganska hemija i tehnologija
Nanotehnologije
Materijali i karakterizacija materijala
Ekološko inženjerstvo
Prehrambeno inženjerstvo i biotehnologija
Opšte
Jezici Bosnian, Croatian, English, Serbian,
Podrazumjevani jezik Bosnian

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Rok za dostavljanje apstrakta 15.12.2014.
Rok za prijavu učešća 28.02.2015.
Početak konferencije 04.03.2015.
Završetak konferencije 06.03.2015.

Kontakti

Kontakt osoba Prof. dr Miladin Gligorić
Kontakt telefon 387 56 260 190
Adresa e-pošte kongres.tfzv@gmail.com
Kontakt sajt http://www.kongres.tfzv.org
Prezentacija konferencije fzvorg.ekonferencije.com


Add to Calendar 04/03/2015 06/03/2015 EEM 2015 confOrganiser.com 01/01/2015

https://www.high-endrolex.com/10