Novi horizonti

Novi horizonti 2011

Kratki naziv: Novi horizonti 2011

III Međunarodni sipozijum NOVI HORIZONTI 2011 saobraćaja i komunikacija Poziv na učešće Organizacioni odbor poziva autore i učesnike da predaju naslov i apstrakt rada (maksimalne dužine 20 redova, na jezicima naroda Bosne i Hercegovine
III Međunarodni sipozijum NOVI HORIZONTI 2011 saobraćaja i komunikacija Poziv na učešće Organizacioni odbor poziva autore i učesnike da predaju naslov i apstrakt rada (maksimalne dužine 20 redova, na jezicima naroda Bosne i Hercegovine
Tip Konferencija
Karakter skupa Nacionalni
Naučna oblast
Tematske oblasti Materijali za ishranu i čuvanje namirnica
ŽIVOTNA SREDINA I EKOLOŠKI PROBLEMI
Bazične nauke u kardiologiji
Jezici Serbian-Latin,
Podrazumjevani jezik Serbian-Latin

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Rok za dostavljanje apstrakta 10.10.2011.
Rok za prijavu učešća 10.10.2011.
Početak konferencije 24.11.2011.
Završetak konferencije 25.11.2011.

Kontakti

Kontakt osoba -
Kontakt telefon -
Adresa e-pošte -
Kontakt sajt http://www.novihorizonti2011.com/


Add to Calendar 24/11/2011 25/11/2011 Novi horizonti 2011 confOrganiser.com 01/01/2015