The Third International Conference on Computer Science, Computer Engineering, and Education Technologies (CSCEET2016)

Third Conference of Menagement and System

Kratki naziv: IV conf BB

Conference of...

ndsnkdnjknd

Tip Konferencija
Karakter skupa Nacionalni
Naučna oblast Prirodne nauke
    Biofizika
    Fizika
Jezici English, Serbian,
Podrazumjevani jezik Serbian

Važni datumi

Vremenska zona -
Rok za prijavu učešća 17.02.2016.
Početak konferencije 17.02.2016.
Završetak konferencije 25.02.2016.

Kontakti

Kontakt osoba -
Kontakt telefon -
Adresa e-pošte -
Kontakt sajt -
Prezentacija konferencije sdiwcnet.ekonferencije.com


Add to Calendar 17/02/2016 25/02/2016 IV conf BB confOrganiser.com 01/01/2015