https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com:: V Naučno – stručni skup "Preduzetništvo – Inženjerstvo – Menadžment"

Preduzetništvo - Inženjerstvo - Menadžement

V Naučno – stručni skup "Preduzetništvo – Inženjerstvo – Menadžment"

Kratki naziv: PIM5

Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem

Osnovni cilj održavanja Skupa je da pruži naučno stručni doprinos u razvijanju inženjerske profesije i kulture u srpskom društvu, u svetlu inženjerskog obrazovanja i rizicima koji se javljaju u inženjerskoj profesiji. Polazeći od činjenice da se u osnovi progresa modernih društava nalazi inženjersko znanje, praćeno preduzetničkim i menadžerskim znanjima i veštinama, organizatori su se opredelili da tema ovog naučnog skupa bude INŽENJERSTVO, OBRAZOVANJE I RIZICI, koja povezujući tri široke oblasti može da dati odgovore na savremene inženjerske izazove. Organizatori Skupa su stoga namerni da okupe naučnu i stručnu javnost, kao i privredne subjekte koji ovoj temi mogu da daju značajan doprinos.

Tip Konferencija
Karakter skupa Nacionalni sa međunarodnim učešćem
Naučna oblast Društvene nauke
Formalne nauke
Prirodne nauke
Informacione i komunikacione tehnologije
Tehničke nauke
    Arhitektura
    Građevinarstvo
    Elektronika
    Elektrotehnika
    Mašinstvo
    Metalurgija
    Saobraćaj
    Inženjering
    Zaštita životne sredine
Nauke bezbjednosti i odbrane
Tematske oblasti Inženjerstvo i izazovi održivog razvoja
Kompjutersko inženjerstvo
Rizici u inženjerskom obrazovanju
Inženjersko obrazovanje u eri globalizacije
Rizici inženjerske profesije
Inženjerstvo pouzdanosti
Savremene tehnologije u inženjerstvu
Menadžment inženjerskih inovacija
Upravljanje rizicima u modernom poslovanju
Inženjerski izazovi u modernom poslovanju
Inženjerstvo u agrobiznisu
Jezici English, Serbian,
Podrazumjevani jezik Serbian

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Rok za dostavljanje apstrakta 07.03.2015.
Rok za prijavu učešća 07.03.2016.
Početak konferencije 23.04.2016.
Završetak konferencije 23.04.2016.

Kontakti

Kontakt osoba Dr Marija Matotek
Kontakt telefon +381698565039
Adresa e-pošte naucni.skup@vts-zr.edu.rs
Kontakt sajt www.vts-zr.edu.rs/naucni.skup
Prezentacija konferencije vts-zr-pim.ekonferencije.com


Add to Calendar 23/04/2016 23/04/2016 PIM5 confOrganiser.com 01/01/2015

https://www.high-endrolex.com/10