MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM PREVENCIJA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NA PUTEVIMA

XII MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM PREVENCIJA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NA PUTEVIMA 2014, Hotel Jezero, Borsko Jezero, Srbija, 09. i 10. oktobar 2014.

Kratki naziv PREVENCIJA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NA PUTEVIMA 2014
Prevencija nezgoda na putevima
OSNOVNE TEMATSKE CELINE 1. ORGANIZACIJA I SPROVOĐENJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA 2. BEZBEDNIJI UĈESNICI U SAOBRAĆAJU 3. BEZBEDNIJI PUTEVI I KRETANJE 4. BEZBEDNIJA VOZILA 5. AKTIVNOSTI NAKON NEZGODE
Tip Simpozijum
Karakter skupa Međunarodni
Naučna oblast Društvene nauke
    Psihologija
Formalne nauke
    Statistika
Medicinske nauke
    Medicina
Informacione i komunikacione tehnologije
Tehničke nauke
    Saobraćaj
    Inženjering
Jezici English,
Podrazumjevani jezik English

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Rok za dostavljanje apstrakta 01.08.2014.
Obavještenje o prihvatanju apstrakta 10.08.2014.
Rok za prijavu učešća 09.10.2014.
Početak konferencije 09.10.2014.
Završetak konferencije 10.10.2014.

Kontakti

Kontakt osoba Marko Popović
Kontakt telefon +381 11 3629405
Adresa e-pošte bbn.pco@gmail.com
Kontakt sajt www.yubs.rs
Prezentacija konferencije yubs14.ekonferencije.com


Add to Calendar 09/10/2014 10/10/2014 PREVENCIJA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NA PUTEVIMA 2014 confOrganiser.com 01/01/2015