Međunarodna eko- konferencija

XV Međunarodna eko - konferencija

Kratki naziv XV Međunarodna eko - konferencija
Motivisani činjenicom da industrijski razvoj i intezivna urbanizacija nisu praćeni ni racionalnim korišćenjem prirodnih resursa ni zaštitom životne sredine, organizatori smo tradicionalnog skupa naučnika i stručnjaka koji doprinose rešavanju različitih ekološ
Motivisani činjenicom da industrijski razvoj i intezivna urbanizacija nisu praćeni ni racionalnim korišćenjem prirodnih resursa ni zaštitom životne sredine, organizatori smo tradicionalnog skupa naučnika i stručnjaka koji doprinose rešavanju različitih ekološ
Tip Konferencija
Karakter skupa Nacionalni
Naučna oblast
Tematske oblasti Termotehnika i energetika
Jezici Serbian-Latin,
Podrazumjevani jezik Serbian-Latin

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Rok za dostavljanje apstrakta 01.06.2011.
Rok za prijavu učešća 01.06.2011.
Početak konferencije 21.09.2011.
Završetak konferencije 24.09.2011.

Kontakti

Kontakt osoba -
Kontakt telefon -
Adresa e-pošte -
Kontakt sajt -


Add to Calendar 21/09/2011 24/09/2011 XV Međunarodna eko - konferencija confOrganiser.com 01/01/2015