https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com: Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske


Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

+387 (0)51 249 100
+387 (0)51 216 595
fzors@zdravstvo-srpske.org
http://www.zdravstvo-srpske.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=56&Itemid=84

Istraživači

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je javna institucija koja je ovlašćenja za sprovođenje zdravstvenog osiguranja osiguranih lica na načelima solidarnosti, uzajamnosti i jednakosti. Prioriteti Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske su racionalno trošenje sredstava od doprinosa, briga da osiguranici mogu da koriste sva prava u punoj mjeri, doprinos poboljšanju kvaliteta zdravstvene zaštite, kao i zdravstvenog stanja stanovništva. Vizija Obavezno zdravstveno osiguranje počiva na temeljnim vrijednostima solidarnosti, uzajamnosti i dostupnosti. Obavezno zdravstveno osiguranje se finansira iz stabilnih finansijskih izvora, a provodi ga Fond zdravstvenog osiguranja koji je organizovan po najvišim standardima. Osiguranici su zadovoljni dostupnošću kvalitetne zdravstvene zaštite, jednakošću u pravima i jednostavnošću ostvarivanja prava.

Mapa

Geo koordinate: 44.7721 - 17.18386


Pretraži ogranizatore

https://www.high-endrolex.com/10