https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com: Društvo održavalaca tehničkih sistema

Društvo održavalaca tehničkih sistema


Beograd, Serbia

+381 11 6300750
+381 11 3302450
office@dots.rs
http://www.dots.rs

Društvo održavalaca tehničkih sistema (DOTS) osnovano je radi unapređenja funkcije održavanja tehničkih sistema, u svim granama privrede. Pored ovog,osnovnog cilja, DOTS posebnu pažnju posvećuje:

  • Organizovanju kurseva, seminara, simpozijuma;
  • Istraživačko-razvojnim uslugama u privrednim delatnostima;
  • Inženjeringu;
  • Priređivanju sajmova i izložbi;
  • Izdavačkoj delatnosti;
  • Inostranoj saradnji.

Internet prezentacija DOTS-a ima za cilj da redovno informiše svoje članove i sve zainteresovane o najnovijim događanjima iz oblasti održavanja tehničkih sistema.

Društvo održavalaca tehničkih sistema (DOTS) osnovano je radi unapređenja funkcije održavanja tehničkih sistema, u svim granama privrede.

U Registar udruženja građana upisano je na registarskom listu broj 2243, pod rednim brojem 6152. Osnovni programski zadaci su:

1.      Oblast organizacije i stručnih manifestacija

1.1   Okupljanje organizacija, organizacionih celina i lica koja se neposredno ili posredno bave održavanjem tehničkih sistema (sredstava za rad) u svim proizvodnim i uslužnim delatnostima, u cilju razmene znanja i iskustva i primene postojećih znanja i metoda, unapređenja i razvoja funkcije održavanja.

1.2   Organizovanje informativnih aktivnosti (skupovi, seminari, bilteni, časopisi i dr.) u cilju praćenja razvoja metoda i postupaka održavanja i ukazivanja na tokove, zbivanja i promene u ovoj oblasti i srodnim i graničnim oblastima. Delatnost objavljivanja biltena i časopisa biće naknadno registrovano kod nadležnih organa

1.3   Preporučuje puteve primene savremenih metoda i tehnika održavanja i pruža pomoć u područjima projektovanja, tehnologija, upravljanja (menadžment), informatike, sistema kvaliteta i dr.

1.4   Organizuje i konkretno se povezuje sa drugim sličnim stručnim i načnim organizacijama u cilju podizanja nivoa stručne obaveštenosti i saradnje sa motivom uspešnosti funkcije održavanja. 

2.      Oblast stručnih aktivnosti

2.1   Na zahtev različitih subjekata daje preporuke za sastav stručnih grupa za razmatranje i stručno mišljenje o elaboratima, projektima, analizama, planovima razvoja i dr.

2.2   Pokreće inicijativu i učestvuje u pripremi standarda od značaja za održavanje

2.3   Sarađuje kod izrade propisa vezanih za zaštitu okoline,

2.4   Učestvuje u izradi programa obrazovanja i obuke na svim nivoima obrazovanja, od srednjoškolskog do visokoškolskog, u kojima se održavanje tretira kao značajan predmet

2.5   Organizuje, razmatra, vrednuje i nagrađuje inventivan rad na polju tehničko-tehnoloških poboljšanja procesa rada i održavanja, tehničkih unapređenja i posebno pomaže i vrednuje inventorski rad pojedinca i stručnih timova

2.6   Podstiče izdavanje stručnih i naučnih radova i publikacija iz oblasti održavanja i srodnih-graničnih delatnosti

2.7   Pokreće i stručno, materijalno i na druge načine podržava projekte iz oblasti održavanja i srodnih delatnosti za kojima se ukaže potreba

 

Predsednik Skupštine
Prof. dr Gradimir Danon

Konferencije

Mapa

Geo koordinate: 44.8014847 - 20.393914


Pretraži ogranizatore

https://www.high-endrolex.com/10