https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com: Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci


Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

+387 51 430050
+387 51 430053
zora.andric@ef.unibl.org
https://ef.unibl.org

Akademska institucija
Istraživači
Fotografije organizatora

Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci je visokoškolska institucija čija je osnovna djelatnost naučno-nastavni i naučno-istraživački rad. Ekonomski fakultet u Banjoj Luci osnovan je rješenjem Skupštine opštine Banja Luka br. 01-012/75 od 06.02.1975. godine. Fakultet se razvio iz Odjeljenja Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, koje je počelo sa radom 01.11.1974. godine. Danas, nakon usvajanja Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske, Fakultet posjeduje sve neophodne dozvole za rad i u potpunosti ispunjavanja sve neophodne uslove propisane Zakonom (Rješenje o utvrđivanju uslova za početak rada visokoškolske ustanove, broj Rješenja 07.1 - 4462/07, od 02.07.2007, Rješenje o upisu u sudski registar, broj Rješenja 1-587-00, od 13.09.2007. i Dozvolu za rad, broj Dozvole 07.23/602-3900/09, od 22.06.2009. godine).

Konferencije

Roditeljska organizacija: Univerzitet u Banjoj Luci

Mapa

Geo koordinate: 44.765003 - 17.198981


Pretraži ogranizatore

https://www.high-endrolex.com/10