https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com: Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci


Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

+387 051 221824
+387 051 211408
grubor.nemanja@gmail.com
http://www.etfbl.net

Istraživači

Elektrotehnički fakultet u Banjaluci se razvio iz Elektrotehničkog odsjeka Tehničkog fakulteta u Banjaluci, osnovanog 1962. godine. Krajem sedamdesetih godina, i početkom osamdesetih, narasle su potrebe za inženjerima elektrotehnike i za odvajanjem Elektrotehničkog odsjeka u poseban fakultet. Zbor radnika Elekrotehničkog odsjeka Tehničkog fakulteta donio je dana 12.02.1975. godine Odluku o izdvajanju Odsjeka iz sastava Tehničkog fakulteta. Skupština tadašnje SR Bosne i Hercegovine dala je saglasnost na Odluku o izdvajanju, dana 28.03.1975. godine. 

Kao datum osnivanja Elektrotehničkog fakulteta u Banjaluci uzima se 24.11.1962. godine, dan kada je Narodni odbor sreza Banjaluka donio Odluku o osnivanju Tehničkog fakulteta sa Odsjekom za elektrotehniku. Sljedeće godine je počeo sa radom i Tehnološki Odsjek. Te školske 1962/63. godine upisano je 113 studenata od kojih je 48 diplomiralo. Kasnije se povećao broj upisanih studenata, tako da se godišnje, u prosjeku , upisivalo oko 200 studenata. 

U toku rada Elektrotehničkog fakulteta, nastavni planovi i programi su se mijenjali i prilagođavali nastalim potrebama privrede i dostignućima u nauci. Razvoj nastavnog procesa odvijao se na dva odsjeka: Odsjek za elektroniku i komunikacije i Odsjek za računarsku tehniku i automatiku. Od školske 1994/95. godine počeo je sa radom i Odsjek za elektroenergetiku.

Studije na Elektrotehničkom fakultetu su organizovane po modelu evropskog prenosa bodova (ECTS) i odvijaju se na 3 ciklusa.

Studijski programi I i II ciklusa su:

  • Računarstvo i informatika
  • Elektronika i telekomunikacije
  • Elektroenergetski i industrijski sistemi
  • Studijski program III ciklusa je:
  • Informaciono - komunikacione tehnologije 

U periodu od osnivanja do danas broj upisanih studenata je varirao od 120 do 550. U protekloj godini diplomirala su 64 studenta, dok je ukupno do sada diplomiralo preko 2000 studenata. 

Nastavni proces izvodi preko 40 nastavnika i saradnika koji su u stalnom radnom odnosu na univerzitetu u Banjoj Luci i veći broj nastavnika sa Elektrotehničkog fakulteta u Istočnom Sarajevu, Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Elektronskog fakulteta u Nišu, Fakulteta za računarstvo i informatiku u Ljubljani, Univerziteta u Paderbornu i Malardalen univerziteta, kao i drugih fakulteta i univerziteta.

Konferencije

Mapa

Geo koordinate: 44.766686 - 17.186978


Pretraži ogranizatore

https://www.high-endrolex.com/10