https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com: Šumarski fakultet Banja Luka

Šumarski fakultet Banja Luka


Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

+387 51 460 550;
+387 51 460 550;
aleksandranja@gmail.com
http://www.sfbl.org/pocetna/

Akademska institucija
Istraživači
Fotografije organizatora

Šumarski fakultet Banja Luka U posljednjih nekoliko godina Univerzitet u Banjoj Luci posvećuje veliku pažnju međunarodnoj sardnji. Od 2008. godine, nadležnost za koordinaciju međunarodne sardnje ima Univerzitet, a do tada se najveći broj aktivnosti vezanih za međunarodnu saradnju obavljao na fakultetima/ Akademiji. Za provođenje aktivnosti i koordinacije međunarodne saradnje zaduženi su prorektor za međunarodnu saradnju, Kancelarija za međunarodnu saradnju u Rektoratu i mreža koordinatora za međunarodnu saradnju na fakultetima/ Akademiji umjetnosti. Cilj ove mreže je da se na najbolji mogući način angažuju postojeći kapaciteti i aktivnosti u ovoj oblasti (prikupljanje i distribucija informacija, razmjena ideja i iskustava, prijedlozi aktivnosti i učesnika).

Konferencije

Roditeljska organizacija: Univerzitet u Banjoj Luci

Mapa

Geo koordinate: 44.76559 - 17.19843


Pretraži ogranizatore

https://www.high-endrolex.com/10