Republički hidrometeorološki zavod Banja Luka


Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

+387 51/ 433-521
051 433-522
rhmz@teol.net
www.rhmzrs.com

Istraživači
Republički hidrometeorološki zavod osnovan je na osnovu Zakona o ministarstvima koji je donijelo Predsjedništvo Srpske Republike Bosne i Hercegovine broj 01-217/92 od 2. jula 1992. godne, a objavljenog u Službenom glasniku Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini broj 11/92 od 13. jula 1992. godine. Tim zakonom je definisano postojanje sedam republičkih upravnih organizacija, a jedna od njih je bio Republički hidrometeorološki zavod. Istim Zakonom je definisano da Republički hidrometeorološki zavod vrši stručne i druge poslove koji se odnose na: razvoj i funkcionisanje hidrološke, meteorološke i seizmološke djelatnosti; istraživanje atmosfere, vodnih resursa, kvaliteta vazduha i voda i seizmoloških procesa; prikupljanje, obrađivanje i objavljivanje hidrometeoroloških i seizmoloških podataka od interesa za Republiku i vršenje i drugih poslova u oblasti hidrologije, meteorologije i seizmologije. Kao samostalna republička upravna organizacija Zavod je obavljao svoju djelatnost sve do 8.oktobra 2002. godine kada je Zakonom o ministarstvima definisano da kao republička upravna organizacija svoju djelatnost nastavlja u sastavu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Republički hidrometeorološki zavod Banja Luka

Konferencije

Mapa

Geo koordinate: 44.79228 - 17.2048


Pretraži ogranizatore