Rudarski fakultet Prijedor


Prijedor, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

+387 (0) 52/241 - 660
svjetlana.sredic@fr.unibl.org
www.rudarskifakultet.org

Akademska institucija
Istraživači
Fotografije organizatora
Video snicmi organizatora

Rudarsko inženjerstvo predstavlja primjenu inženjerstva i naučnih principa pri istraživanju i ekstrakciji minerala iz zemlje i mora. Zbog toga se pored izučavanja specijalističkih predmeta iz oblasti rudarstva, detaljnije izučavaju i predmeti iz geološke nauke i struke, zatim fundamentalne nauke, inženjerske nauke, inženjersko projektovanje, ekonomika, kompjuterske aplikacije, menadžement, zaštita zdravlja ljudi i okoline, i to sve sa aspekta održivog razvoja. U okviru nastavnog plana i programa na Rudarskom fakultetu u Prijedoru obuhvaćena su savremena teorijska tumačenja odgovarajućih fenomena i procesa u odgovarajućim tehnologijama ekstrakcije mineralnih sirovina i minerala, kao i same tehnologije, istraživačka oprema i mašine, uređaji i mehanizacija koje se koriste u savremenom rudarstvu.

Rudarski fakultet u Prijedoru je jedini fakultet koji školuje kadrove iz oblasti eksploatacije mineralnih sirovina sa znanjem i vještinama da mogu da obavljaju sve visokostručne poslove iz sektora mineralnih sirovina.

Studijski program Rudarstvo na Rudarskom fakultetu u Prijedoru ima jasno i nedvo­smi­sleno formulisanu svrhu, ciljeve i ishode učenja i usmjeren je na sticanje akademskog zvanja: diplomirani inženjer rudarstva 240 ECTS bodova, i master rudarstva sa 300 ECTS bodova

Konferencije

Roditeljska organizacija: Univerzitet u Banjoj Luci

Mapa

Geo koordinate: 44.9717623 - 16.7128336


Pretraži ogranizatore