Studentska organizacija Fakulteta političkih nauka Banja Luka (SOFPN)


Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

00 387 51 304 001
sofpnbl@gmail.com

Akademska institucija

 Studentska organizacija Fakulteta političkih nauka (SOFPN) je studentsko predstavničko tijelo Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci. 

Programski ciljevi i zadaci SOFPN-a su: 

  • ostvarivanje i zaštita prava i interesa studenata koji studiraju na Fakultetu političkih nauka. 
  • zastupanje i predstavljanje studenata u postojećim entitetskim i državnim organima upravljanja, te pred ostalim međunarodnim asocijacijama i autoritetima 
  • poboljšanje studentskog standarda i podizanje kvaliteta nastave •uspostavljanje i unapređenje saradnje sa drugim fakultetima i savezima na nivou Univerziteta ili van Univerziteta 
  • razvoj međunarodne saradnje, te punopravno učlanjenje u međunarodne studentske asocijacije, uključujući i razmjene studenata 
  • organizovanje kulturnih, edukativnih, sportskih manifestacija i samofinansirajućih aktivnosti

Konferencije

Mapa

Geo koordinate: 44.7759561 - 17.2066069


Pretraži ogranizatore