https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com: Studentski parlament Univerziteta u Banjoj Luci

Studentski parlament Univerziteta u Banjoj Luci


Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

+387 51 321188
+387 51 315694
dzoni0004@gmail.com
www.studentskiparlamentbl.com

Akademska institucija
Istraživači
Fotografije organizatora

Ko smo mi?

Mi smo jedino legitimno studentsko predstavničko tijelo studenata Univerziteta u Banjoj Luci. Djeluje u okviru Univerziteta u Banjoj Luci kao organizaciona jedinica Univerziteta u Banjoj Luci, koja predstavlja sve studente našeg Univerziteta.

U okviru Studentskog Parlamenta imamo Skupštinu koju čine po tri (3) studenta predstavnika sa svakog fakulteta/akademije ili visokoškolske ustanove koje su članice ili pridružene članice Univerziteta, ukupno 51 član Skupštine Studentskog Parlamenta. Studentskim Parlamentom upravlja predsjednik, trenutno Branko Petrović (Visoka škola unutrašnjih poslova), zajedno sa potpredsjednikom i generalnim sekretarom. U okviru Studentskog Parlamenta djeluju komisije i timovi koji zajedno sa rukovodstvom čine Predsjedništvo Studentskog Parlamenta. Pored svega ovoga Studentski Parlament delegira studente u Senat Univerziteta kao i u Skupštinu Unije studenata Republike Srpske, čiji smo osnivači zajedno sa Studentskim Parlamentom Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Koji su naši ciljevi?

Cilj svake studentske organizacije jeste da zaštiti i ostvari prava studenata kao i da se izbori za bolje uslove studiranja. Tako i naša organizacija koja djeluje na nivou Univerziteta postavial je sebi neke od opštih ciljeva koje želi da ostvari i ispuni u svom mandatu:

 1. Podizanje ugleda i poboljšanje položaja studenata na Univerzitetu i u Republici Srpskoj; 
 2. Otvorenija i bolja komunikacija između Studentskog parlamenta (legitimnih predstavnika studenata) Univerziteta i samih studenata Univerziteta;
 3. Ostvarivanje i zaštita prava studenata;
 4. odizanje kvaliteta znanja;
 5. Bolja implementacija Bolonjskog sistema na Univerzitetu;
 6. Isticanje i nagrađivanje najboljih studenata;
 7. Poboljšanje studetnskog standarda;
 8. Odlučna i konkretna borba protiv korupcije;
 9. Ostvarivanje većih prava socijalno ugroženih studenata, djece poginulih boraca i RVI, studenata sa invaliditetom i posebnim potrebama, studenata iz nerazvijenih opština u Republici Srpskoj;
 10. Omogućavanje bolje studentske mobilnosti;
 11. Otvaranje novih mogućnosti zaposlenja za vrijeme studiranja;
 12. Obezbjeđivanje dodatnih stipendija za sve kategorije studenata;
 13. Afirmisanje studenata da se uključe u vladinim i nevladin sektor;
 14. Raspisivanje konkursa za projekte studenata Univerziteta.

Konferencije

Roditeljska organizacija: Univerzitet u Banjoj Luci

Mapa

Geo koordinate: 44.775137 - 17.212197


Pretraži ogranizatore

https://www.high-endrolex.com/10