Tehnički fakultet


Zrenjanin, Serbia

+381 23 550515
itro@tfzr.rs
tfzr.uns.ac.rs

Akademska institucija
Istraživači
Fotografije organizatora
Video snicmi organizatora

Kratak istorijat

U okviru Univerziteta u Novom Sadu, godine 1974. u Zrenjaninu je osnovan Pedagoško-Tehnički fakultet kao visokoobrazovna naučna organizacija za školovanje kadrova za politehničko obrazovanje i vaspitanje. Od 1986. godine Fakultet nosi naziv Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin". Pored nastave, vrši i sledeće delatnosti: naučno-istraživacki rad, prenošenje rezultata nauke u cilju racionalizovanja visokog školstva i unapređenja privrede i društva.

Konferencije

Mapa

Geo koordinate: 45.3795864 - 20.379817


Pretraži ogranizatore