UKC TUZLA


Tuzla, Federation of Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina

+387 35 303 300
+387 35 250 474
info@ukctuzla.ba
www.ukctuzla.ba

Istraživači

Javna zdravstvena ustanova Univerzitski klinički centar je moderna medicinska ustanova u kojoj se primjenjuju savremene metode u liječenju i dijagnostičke procedure, prate dostignuća nauke i vrši kontinuirana edukacija kadra.

M I S I J A

Naša misija je održavanje i poboljšanje zdravlja građana obezbjeđenjem efektivnih i efikasnih zdravstvenih usluga visokog kvaliteta, u okviru raspoloživih resursa i integrisanog sistema zdravstvene zaštite.
Posvećeni smo izvrsnosti u širokom rasponu zdravstvnih usluga koje pruzamo i zadovoljenju potreba naših pacijenata na način njihovog postavljanja u centar dešavanja.
Radimo u saradnji sa zdravstvenim i drugim institucijama i služimo kao centar za obrazovanje, edukaciju i istraživanje.

V I Z I J A

Naša vizija je:

  • Da budemo regionalni lider za izvrsnost u pružanju zdravstvenih usluga, uključujući i stalno poboljšanje kvaliteta i sigurnosti,
  • Da budemo ustanova u kojoj se pacijenti žele liječiti i da radimo na povećanju zadovoljstava pacijentata,
  • Da obezbjedimo odgovarajuće kliničko okruženje koje podržava istraživački rad i edukaciju zdravstvenih profesionalaca, kao pojedinaca i kao članova tima,
  • Da budemo “ustanova koju zaposlenici biraju”, obezbjeđujući okruženje koje vrednuje rad i znanje i koja zadržava svoje zaposlenike.

Mapa

Geo koordinate: 44.536611 - 18.692363


Pretraži ogranizatore