Prezentacije konferencija

Redni broj Konferencija Poddomen
741 Naučna konferencija ZNANjEM DO ZDRAVLjA sanus
745 International Conference on Rare Diseases rarediseases
747 Informatika u biomedicini 2023 httpsekonferencijecomconference
 1. Prva
 2. <<
 3. 23
 4. 24
 5. 25
 6. 26
 7. 27
 8. 28
 9. 29
 10. 30
 11. 31
 12. 32

Napomena: za sve skupove je moguće kreirati prezentaciju

Pretraga događaja