Efikasnost subgingivalnog pjeskarenja sa glicinskim prahom na eradikaciju paropatogena

1. Natasa Trtic, Medicinski fakultet Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Radmila Arbutina, Medicinski fakultet Banja Luka ::Save Mrkalja 14, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Valentina Veselinović, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Zeljka Kojic, Medicinski fakultet Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Sažetak: Subgingivalnim pjeskarenjem površine korijena zuba glicinskim prahom pospješena je obrada površine korijena zuba, a istovremeno smanjeno oštećenje okolnih mekih tkiva. Čestice glicinskog praha su manje u odnosu na čestice ranije korištenog praha na bazi natrijum bikarbonata, koje su ostavljale veće abrazivne otiske na površini korijena zuba,a takođe i izazivali veće povrede okolnih mekih struktura.
Cilj rada je ispitati efikasnost subgingivalnog pjeskarenja glicinskim prahom na smanjenje bakterija koje izazivaju patološke promjene na tkivu parodoncijuma.
Materijal i metod: U istraživanju je učestvovalo 46 ispitanika, oba pola,kod kojih je dijagnostikovan agresivni oblik oboljenja parodoncijuma. U radnoj grupi obrada parodontalnih džepova je rađena pomoću subgingivalnog pjeskarenja, a u kontrolnoj krupi obrada je rađena zvučnom obradom parodontalnih džepova.Uzorci subgingivalnog biofilma uzimani su iz 5 najdubljih parodontalnih džepova, prije i poslije terapije, a zatim je rađena PCR analiza za otkrivanje 5 paropatogena. Za procjenu stanja oralne higijene i inflamacije gingive korišteni su FMPS i FMBS, a veličina razaranja parodontalnih tkiva određena je NPE.
Rezultati:PCR analiza je pokazala podjednako smanjenje paropatogena u obe ispitivane grupe. Došlo jei do smanjenja i FMPS, FMBS i NPE u obe grupe.
Zaključak:Novi terapijski pristup, u obradi parodontalnih džepova, subgingivalno pjeskarenjesa glicinskim prahom, pokazao se podjednako uspješan u smanjenju paropatogena kao i klasičnia, zvučna obrada džepova.
Ključne riječi: glicinski prah, subgingivalno pjeskarnje, paropatigeni, agresivna parodontopatija

Ključne reči: glicinski prah; subgingivalno pjeskarnje; paropatigeni; agresivna parodontopatija

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 28.05.2015.

Contemporary Materials 2015 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove