Informacioni sistemi banaka

1. Mitar Lutovac, FM Herceg Novi , Montenegro

Ključne rečitestttt :

Tematska oblast:

Datum: 25.03.2013.

Br. otvaranja: 375

V Međunarodna naučna konferencija EKONOMSKI UČINCI MORALA I MORALNI UČINCI EKONOMIJE


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove