KORELACIJA UPALNIH MARKERA I TEŽINE KLINIČKE SLIKE U BOLESNIKA OBOLJELIH OD COVID-19 NA PODRUČJU SREDNJOBOSANSKOG KANTONA (SBK/KSB)

1. Adis Hrvačić, Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina

UVOD: Uloga laboratorijske dijagnostike je ključna u suzbijanju bolesti COVID-19 i to prije svega u otkrivanju zaraženih osoba, koje mogu biti asimptomatske i simptomatske. To je glavni razlog ubrzanog razvoja laboratorijski testova i prepoznavanje postojećih parametara kao vrlo važnih u praćenju liječenja pacijenata, osobito za rano prepoznavanje komplikacija bolesti COVID-19. Potrebno je posebno navesti upalne parametre koji su ključni u praćenju razvoja bolesti poput C reaktivnog proteina (CRP), brzine sedimentacije eritrocita (SE), prokalcitonin, fibrinogen, feritin i nekoliko drugih reaktanata akutne faze. CILJ: Cilj rada je prikazati značaj određivanja vrijednosti upalnih markera u različitim fazama bolesti oboljelih od COVID-19.
METODE: Istraživanje je sprovedeno kao retrospektivna studija, prikupljeni su podatci od bolesnika koji su hospitalizirani u JU „Bolnica Travnik“ u Travniku i u J.U. Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik, u razdoblju od 16.09.2020.-16.06.2021.godine. U istraživanje je uključeno 1088 bolesnika oboljelih od COVID-19 oboljenja, podijeljenih u dvije skupine: prvu skupinu (N=1020) su činili bolesnici koji su preživjeli, a u drugu skupinu (N=68) bolesnici koji su preminuli. Svi podatci su prikupljeni iz elektronske baze podataka pomenutih ustanova uz dozvolu odgovornih rukovodilaca.
REZULTATI: Statistički značajno povišene vrijednosti CRP-a i prokalcitonina pronađene su u bolesnika sa SARS-CoV-2 infekcijom koji su preminuli (P<0,001). Vrijednosti D-dimera i fibrinogena statistički su značajno više u skupini bolesnika sa SARS-CoV-2 infekcijom koji su preživjeli (P=0,002; P=0,035). Statistički je značajno niža vrijednost albumina bila u skupini bolesnika sa SARS-CoV-2 infekcijom koji su preminuli(P<0,001). Pronađena je i statistički značajna razlika između skupine bolesnika sa SARS-CoV-2 infekcijom koji su preživjeli i skupine bolesnika koji su preminuli u omjeru neutrofila i limfocita (P=0,028), omjeru limfocita i CRP-a (P=0,004) te omjeru CRP-a i albumina (P<0,001).
ZAKLJUČAK: Praćenje dinamike promjena vrijednosti laboratorijskih pokazatelja upalne aktivnosti, može biti korisno u predviđanju prognoze oboljenja.

Ključne reči :

Tematska oblast: Savremeni pristup u medicinsko-laboratorijskom inženjerstvu

Datum: 24.02.2022.

Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.

Datoteka uz rad  (45.98 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove