Kumulativne doze kod standardnih radiografija muskuloskeletnog sistema

1. Radenko Reljić, JZU Dom Zdravlja,Kozarska Dubica, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Dragoljub Mirjanić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bana Lazarevića 1, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 28.07.2016.

Contemporary Materials 2016 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove