Mjere za podsticanje povećanog korišćenja solarne energije u RS i BiH

1. Dragoljub Mirjanić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bana Lazarevića 1, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Darko Divnić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bana Lazarevića 1, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Uovom radu će biti predstavljene mjere za podsticanje povećanog korištenja solarne energije u Republici Srpskoj i BiH.S obzirom da trenutno u BiH ne postoje kapaciteti za proizvodnju solarne energije,moguće je da se primjenom većeg broja različitih mjera pokrene njena proizvodnja. Korišćenje solarnih ćelija za proizvodnju električne energije u BiH još uvijek nije primijenjeno.
Sunčevi kolektori analizirani su za sisteme centralnog grijanja na lož ulje, električnu energiju, UNP rezervoar i prirodni gas, gdje kolektor zamjenjuje klasični bojler na električnu energiju za PTV. Zbog investicije u solarne kolektore dolazi do povećanja ukupnih godišnjih troškova posmatranog sistema, pri čemu je najveće povećanje godišnjeg troška (u kućama s centralnim grijanjem u hladnoj zoni) imala kombinacija kotlova za centralno grijanje i PTV na
električnu energiju i kolektora (5,1%), slijedi prirodni gas i kolektor (5,0%), UNP spremnik i kolektor (3,0%) i loživo ulje i kolektor (2,9%). Najveća ušteda dobijena je u kombinaciji kotlova za centralno grijanje i PTV na električnu energiju i kolektora (5,4%). Intenzivnijom izgradnjom solarnih ćelija može da se očekuje da će do kraja 2025. godine instalirana snaga fotonaponskih sistema po glavi stanovnika u BiH, odnosno ukupno 60 MW instalirane snage sistema. Tehnološki razvoj solarnih ćelija kreće se u dva smjera – razvoj solarnih ćelija visoke efikasnosti transformacije Sunčevog zračenja u električnu energiju i razvoj tzv. lowcost solarnih ćelija.
Primjena navedenih mjera rezultira uštedama energije i to ogrevnog drveta, električne energije, toplotne energije isporučene daljinskim grijanjem te fosilnih goriva. S druge strane povećano je korišćenje Sunčeve energije. Prema scenariju s mjerama - S3, potrošnja finalne energije u industriji bi do 2025. godine bila za 9% manja nego u baznom scenariju – S1. U istom periodu smanjila bi se potrošnja električne energije za oko 7%. Primjena solarne energije u domaćinstvima do 2025. godine trebalo bi da se poveća za pet puta.

Ključne reči: solarna energija; scenariji korištenja solarne energije u BiH

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 27.06.2016.

Contemporary Materials 2016 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove