Mogućnosti korišćenja BIPV sistema u Srbiji i Republici Srpskoj

1. Lana Pantić, University of Nis, Faculty of Sciences and Mathematics, Visegradska 33, 18 000 Nis, Serbia
2. Tomislav Pavlović, University of Niš, Faculty of Sciences and Mathematics, Višegradska 33, 18 000 Niš, Serbia, Serbia
3. Dragoljub Mirjanić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bana Lazarevića 1, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Dragana Milosavljević, University of Nis, Faculty of Sciences and Mathematics, Visegradska 33, 18 000 Nis, Serbia
5. Ivana Radonjić, University of Nis, Faculty of Sciences and Mathematics, Department of Physics, Višegradska 33, Serbia

Početak 21. veka obeležila je velika potrošnja električne energije, veliko zagađenje životne sredine i sve veće posledice klimatskih promena. Zbog toga se ulažu veliki napori za dobijanje električne energije pomoću obnovljivih izvora energije. Imajući u vidu da Sunce predstavlja neiscrpni i svima dostupan izvor energije, primena fotonaponskih sistema u urbanim sredinama se nameće kao ekološki prihvatljiva mogućnost dobijanja električne energije. U radu su dati rezultati ispitivanja mogućnosti korišćenja BIPV sistema u Srbiji i Republici Srpskoj.

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 19.07.2018.

Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove