Mutarotacija ɑ-D-glukoze u mješovitom rastvaraču voda-etanol

1. Jelena Penavin-Škundrić, Prirodno-matematički fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Rada Petrovic, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Branko Škundrić, Academy of science and arts of the Republic of Srpska, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Zvjezdana Sandić, Prirodno-matematički fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5. Slavica Sladojević, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
6. Zora Levi, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 30.07.2018.

Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove