NAJČEŠĆI RAZLOZI ZA EKSTRAKCIJU STALNIH ZUBA U POPULACIJI NA NAŠIM PROSTORIMA

1. Ivana Vučinić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Naslov: NAJČEŠĆI RAZLOZI ZA EKSTRAKCIJU STALNIH ZUBA U POPULACIJI NA NAŠIM PROSTORIMA
Autor: IVANA VUČINIĆ
Koautor: Milinković Marina
Mentor: Mr.sci.med. Simić dr Ivana
Katedra za Oralnu hirurgiju, Medicinski fakultet Foča, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Bosna i Hercegovina

Kratak sadržaj:
Uvod: Ekstrakcija zuba je jos uvijek veliki zdrastveni problem na našim prostorima, iako je bezubosti sve manje u mnogim razvijenim zemljama sirom svijeta
Cilj: Cilj ove studije je bio da se utvrdi najčešći uzrok za ekstrakciju stalnih zuba u populaciji na na nasim prostorima.
Materijal i metod: U istraživanje je uključeno 860 ispitanika koji su posjetili studentsku polikliniku, Medicinski fakultet Foča, zbog ekstrakcije zuba, tokom 5 godina trajanja istraživanja.
Rezultati: U toku ovoga istraživanja izvađen je 1501 zub, 78,7% je izvađeno zbog karijesa, a 13,7% zbog parodontopatije. Perikoronitis, trauma i zahtjev pacijenata za ekstrakcijom, su prisutni u našem istraživanju sa prevalencom manjom od 1%. Karijes zuba i njegove komplikacije su bili glavni razlog za ekstrakciju zuba kod mlađih i populacije srednjeg životnog doba, dok je parodontopatija bila glavni razlog za gubitak zuba kod pacijenata starijih od 40 godina. Rezultati ovoga istraživanja su pokazali da je veća učestalost ekstrakcije zuba bila kod žena nego kod muškaraca.
Zaključak: Karijes zuba i parodontopatija su bili glavni razlog za ekstrakciju stalnih zuba u ispitivanoj populaciji.
Ključne riječi: ekstrakcija zuba, karijes, parodontopatija

Ključne reči: ekstrakcija zuba; karijes; parodontopatija

Tematska oblast: Medecinske i zdravstvene nauke

Datum: 26.10.2012.

Br. otvaranja: 408

5. naučno-stručni skup Studenti u susret nauci sa međunarodnim učešćem - STES


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove