Poređenja koncentracija radona mjerenih kratkoročnom( aktivnom) i dugoročnom ( pasivnom) metodom

1. Zoran Ćurguz, Saobraćajni fakultet Doboj, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Dragoljub Mirjanić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bana Lazarevića 1, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Milan Popović, Prirodno-matematički fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Mjerenje koncentracija radona u zatvorenom prostoru u većini slučajeva vrši se pasivnom metodom pomoću trag detektora (Cr – 39) sa periodom izloženosti šest ili dvanaest mjeseci. S druge strane manje se koristi aktivna metoda, poluprovodnički detektori (Rad 7) sa direktnim očitavanje koncentracija radona i periodom mjerenja 7 dana. Ovaj rad ima za cilj poređenja rezultata pasivne i aktivne metode kako bi se odredio Pirsonov koeficijent korelacije između ove dvije metode.

Ključne reči: Radon; koncentracija radona; Cr – 39 detektori; Rad 7; pasivna metoda; aktivna metoda; Pirsonov koeficijent

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 22.07.2016.

Contemporary Materials 2016 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove