Primjena gleđnog proteina rasta u regenerativnoj stomatologiji

1. Goran Arlov, JZU Zavod za stomatologiju Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Tijana Adamović, Medicinski fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Jovana Lovrić, JZU Zavod za stomatologiju , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Savremene stomatološke procedure se fokusiraju na regeneraciju izgubljenih tkiva. Reprodukcijom procesa koji se dešavaju tokom razvoja zuba moguće je stimulisati proliferaciju i diferencijaciju različitih tipova ćelija sposobnih za regeneraciju tkiva. Mnoge studije su dokazale visok porast koncentracije gleđnog protetina rasta, amelogenina, za vrijeme razvoja zuba. Gleđni protein rasta imitira razvoj zuba, stimulušući otpuštanje autokrinih faktora rasta iz nediferenciranih mezenhimalnih ćelija periodoncijuma. Kliničke i histološke studije su pokazale da gleđni protein rasta podstiče regeneraciju parodontalnih tkiva, a korištenjem amelogenina, dobijenog iz svinjskih dentalnih folikula, dobijeni su značajni rezultati kod ljudi.

Ključne reči: gleđni protein rasta; amelogenin

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 26.05.2015.

Contemporary Materials 2015 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (16.00 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove