Rizici pri korišćenju biogasa i biomase u postrojenjima za generisanje toplotne i električne energije

1. Borislav Simendic, VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U NOVOM SADU, Serbia
2. Verica Milanko, VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U NOVOM SADU, Serbia
3. Nevena Vukic, University of Novi Sad, Faculty of Technology, Serbia, Serbia
4. Vesna Teofilovic, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Serbia

Korišćenje biomase u svetu ima značaj, ne samo za trenutno rešavanje problema manjka energije i njene visoke cene, već i za rešavanje problema zaštite životne sredine.Posebnu pogodnost u korišćenju biomase kao obnovljivog izvora energije daje biogas. Biogasni digestori koriste razgradljive organske materije, od kojih se dobivaju dva korisna proizvoda, biogas i fermentisano đubrivo. U radu je data upredna analiza produkata sagorevanja jednog koogenerativnog postrojenja na biogas i jednog kotlovskog postrojenja za generisanje toplotne energije. Analiza je pokazala da pri korišćrnju biomase koja sadrži lignin, u proizvodima sagorevanja i termičke razgradnje oslobođavaju se benzeni, koji predstavljaju opasnu po ljudsko zdravlje supstancu. U slučaju termičke dekompozicije biogasa, produkti sagorevanja su značajno manje opasni po ljudsko zdravlje.

Ključne rečitestttt :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 28.05.2015.

Contemporary Materials 2015 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (40.50 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove