SAVREMENI TRENDOVI KONTROLE BIOFILMA

1. Jovana Lovric, JZU Zavod za stomatologiju Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Jana Ilić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Goran Arlov, JZU Zavod za stomatologiju Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Sažetak: Biofilm je definisan kao adherentna bakterijska populacija ukalupljena u matriks. Težnje savremene stomatologije su sve više usmjerene na hemijsku kontrolu plaka, što podrazumijeva primjenu antibiotika, katjonskih, anjonskih i nejoniyovanih agenasa, te sve češće kombinacije fluorida sa eteričnim uljima i esencijalnim kiselinama. Probiotici takođe pridonose mikrobnoj ravnoteži i imaju važnu ulogu u očuvanju imunološke odbrane domaćina. Ksilitol redukuje akumulaciju plaka na površini zuba te inhibiše rast bakterija u ustima. Poslednja istraživanja u oblasti remineralizacije zuba uključuju kazein fosfopeptid-amorfni kalcijum fosfat (CPP-ACP). Cilj ove studije je da uvidom u najnoviju literaturu iz preventivne stomatologije sagleda savremene metode u kontroli biofilma.
Ključne riječi: hemijska kontrola biofilma, probiotici, ksilitol, kazein fosfopeptid-amorfni kalcijum fosfat.

Ključne reči: Ključne riječi: hemijska kontrola biofilma; probiotici; ksilitol; kazein fosfopeptid-amorfni kalcijum fosfat

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 31.07.2015.

Contemporary Materials 2015 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove