TERAPIJA PLASTIČNIM PROVIDNIM FOLIJAMA U SAVREMENOJ ORTODONCIJI

1. Jana Ilić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Božana Galić Pejić, JZU Dom zdravlja Banja Luka, Sime Matavulja bb, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Goran Arlov, JZU Zavod za stomatologiju Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Jovana Lovrić, JZU Zavod za stomatologiju , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5. Tijana Adamović, Medicinski fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Sažetak: Plastične providne folije (invisalign, aligner) koriste se za ispravljanje blagih nepravilnosti zuba. Za razliku od klasičnih fiksnih aparata, koji se sastoje od bravica, lukova i elastičnih gumica folije za ispravljanje zuba dovode zube u idealan položaj uz pomoć plastičnih, providnih alajnera. To ih čini praktično nevidljivim na zubima, za razliku od standardnih fiksnih apparata. Nevidljive folije za ispravljanje zuba su izrađene od tankog, providnog, termoplastičnog materijala (medicinski poliuretan). Ranije su se ovi materijali koristili u svrhu retencione terapije nakon završenog ortodontskog liječenja. Danas, pored tog koriste se i za pomjeranje zuba. Plastične providne folije odličan su izbor za odrasle pacijente, koji su voljni da sarađuju i slušaju upute ortodonta u toku terapije.
Cilj ovog rada je kratak pregled svih mogućnosti i ograničenja upotrebe plastičnih providnih folija u terapiji ortodontskih nepravilnosti.

Ključne reči: providne plastične folije

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 02.06.2015.

Contemporary Materials 2015 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (16.37 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove