Termodinamika i kinetika adsorpcije diklofenaka na aktivnom uglju iz vodene sredine

1. Rada Petrovic, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Jelena Penavin-Škundrić, Prirodno-matematički fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Branko Škundrić, Academy of science and arts of the Republic of Srpska, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Zora Levi, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5. Darko Bodroža, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
6. Dragana Milisavić, Prirodno-matematički fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
7. Vladimir Mlinarević, Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 30.07.2018.

Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove