UTICAJ NATRIJUM LAURIL SULFATA NA ANTIPLAK AKTIVNOST HLORHEKSIDIN DIGLUKONATA

1. Tijana Adamović, Medicinski fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

UTICAJ NATRIJUM LAURIL SULFATA NA ANTIPLAK AKTIVNOST HLORHEKSIDIN DIGLUKONATA
INFLUENCE OF SODIUM LAURYL SULPHATE ON THE ANTIPLAQUE ACTIVITY OF CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE
T. Adamović,O. Janković, V. Pavlić, G.Arlov, J. Lovrić ,J.Ilić
Sažetak: Sastojak zubnih pasti, natrijum lauril sulfat je dokazan kao inhibitor aktivnosti hlorhekcidin-diglukonata. Način djelovanja se zasniva na jonskom privlačenju hlorheksidina, katjonske bisbiguanidne simetrične molekule i natrijum lauril sulfata, molekule sa anjonskom prirodom i visokim afinitetom za proteinske molekule. Cilj ovog istraživanja je bio da se ispita plak - inhibitorno dejstvo 0, 2 % rastvora hlorheksidin-diglukonata (Curasept) kada mu prethodi pranje zuba pastom za zube koja sadrži natrijum lauril sulfat (Colgate) u drugoj vilici, tokom studijskog perioda od 4 dana. U ovu studiju je uključeno dvadeset zdravih dobrovoljaca različitih godina (između 20-30 godina, prosjek godina 26) i različitog pola (M=5, Ž=15). Poslije 4 dana nesmetane akumulacije plaka, količina stvorenog plaka je mjerena plak indeksom po Silness-Löe. Srednja vrijednost plak indeksa za vilicu sa četkanjem zuba i ispiranjem, odnosno „pasta za zube“ vilicu je iznosila 0.35, a za vilicu koja je samo ispirana 0, 2 % rastvorom hlorheksidin-diglukonata (Curasept) „studijska“ vilica je iznosio 0.34. Ova studija pokazuje da uobičajeno četkanje zuba sa pastom za zube koja sardži 1.5 % natrijum lauril sulfat, praćeno ispiranjem vodom ne smanjuje antiplak aktivnost 0,2 % rastvora hlorheksidin-diglukonata (Curasept).
Ključne riječi: hlorheksidin diglukonat; pasta za zube; natrijum lauril sulfat.
Abstract: Dentifrice ingredients such as sodium lauryl sulphate(SLS) have been shown to inhibit the activity of chlorhexidine digluconate(CHX). The mode of action is based on the ionic attraction of CHX, a cationic bisbiguanide symmetrical molecule to SLS, a molecule with an anionic nature and high affinity for protein molecules. The purpose of the present study was to investigate the effect of toothbrushing with a SLS- containing dentifrice in one jaw, on the plaque inhibition of a CHX mouthrinse in the opposite jaw during a 4-day study period. The present study shows that ordinary brushing with a 1.5% SLS-containing toothpaste, followed by rinsing with water does not appear to reduce the level of plaque inhibition activity of chlorhexidine digluconate(CHX).Key words: chlorhexidine;toothpaste;sodium lauryl sulphat

Ključne reči: : hlorheksidin diglukonat; pasta za zube; natrijum lauril sulfat

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 12.05.2015.

Contemporary Materials 2015 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (23.03 KB)
Datoteka uz rad  (23.03 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove