UTICAJ RAZLIČITIH KONCENTRACIJA SREDSTAVA ZA BIJELjENjE NA KVALITET VEZE KOMPOZITNOG MATERIJALA I IZBIJELjENOG ZUBA

1. Nataša Knežević, Medicinski fakultet Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Aleksandra Đeri, Medicinski fakultet Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Ognjenka Janković, Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet, Katedra za bolesti zuba, Vojvode Petra Bojovića 1a, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Irena Kuzmanović, Radman, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5. Renata Josipović, Medicinski fakultet Banja Luka ::Save Mrkalja 14, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
6. Vladan Mirjanić, Medicinski fakultet, Odsjek Stomatologija, Univerzitet u Banja Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Uvod Mikromorfološke i organsko-neorganske promjene zubne strukture nastale tokom procesa bijeljenja, ali i sam uticaj rezidualnog vodonik peroksida na polimerizaciju kompozitnih materijala dovode do slabijeg kvaliteta veze kompozitnog materijala i izbijeljenog zuba.
Cilj ovog rada je bio da se provjeri uticaj različitih koncentracija karbamid i vodonik peroksida na kvalitet veze kompozitnih materijala za izbijeljene zube.
Metode rada Ispitivanja su urađena na 40 ekstrahovanih endodontski tretiranih zuba. Zubi su bijeljeni „šetajućom“ tehnikom bijeljenja sa 16, 20, 30% karbamid, odnosno, 35% vodonik peroksidom. Nakon procesa bijeljenja, na svim zubima je urađena preparacija kaviteta V klase i zubi su restaurisani kompozitnim materijalom Tetric EvoCeram. Ispitivanje mikropropustljivosti je vršeno metodom bojenih rastvora u srebro nitratu. Pomoću stereolupe sa uvećanjem od šest puta vršeno je očitavanje rezultata na incizalnom (okluzalnom) i gingivalnom dijelu ispuna.
Rezultati Najmanji prodor boje na okluzalnom zidu je uočen kod zuba tretiranih sa 20% karbamid peroksidom (5,45 µm), dok je najveći prodor boje bio kod zuba tretiranih 30% karbamid preoksidom (7,25 µm). Najmanji prodor boje na gingivalnom zidu je bio kod zuba tretiranih sa 16% karbamid peroksidom (12,25 µm), dok je najveći prodor boje bio kod zuba tretiranih 30% karbamid peroksidom (20,00 µm). Razlika je bila statistički značajna (p<0,05).
Zaključak Mikropukotina je uočena kod svih zuba restaurisanih kompozitnim materijalom i izbijeljenih unutrašnjom tehnikom bijeljenja sa 16, 20, 30% rastvorom karbamid, odnosno, 35% vodonik peroksida.

Ključne reči: karbamid peroksid; vodonik peroksid; mikropukotina; kompozitni materijali; bijeljenje

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 20.07.2018.

Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove