Značaj i efikasnost modifikovanih zeolita kao materijala za pripremu katalizatora

1. Slavica Sladojević, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Jelena Penavin-Škundrić, Prirodno-matematički fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Ključne reči: katalizatori; novi materijali; klinoptilolit; izomerizacija

Tematska oblast: Istraživanje novih materijala

Uvodni rad: Da

Datum: 14.06.2011.

Br. otvaranja: 738

Contemporary Materials - 2011 - Savremeni materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove